Pokladne, s.r.o.

Chcete ukázať vašim VIP klientom, že sa ich vážite?

Ponúknite im „jednania“ na partnerskej úrovni!

Ukážte im, že zverili svoju dôveru a peniaze tej správnej banke.

Revolučným zariadením ako je samoobslužný INFOKIOSK, zavediete nový, moderný koncept komunikácie.

 

 

Obslúžte svojich klientov ako nikto iný!

Pre bankový sektor je dôveryhodnosť kľúčovým faktorom. Zvyšujúcemu sa kreditu banky prispieva významnou mierou dobrý imidž, ktorý umocňujú inovácievo vybavení a v prístupe ku klientom. Chcete ukázať vašim VIP klientom, že sa ich vážite? Ponúknite im „jednania“ na partnerskej úrovni! Ukážte im, že zverili svoju dôveru a peniaze tej správnej banke. Revolučným zariadením ako je samoobslužný INFOKIOSK, zavediete nový, moderný koncept komunikácie.
  

 
Výhody pre klienta
-rozšírenie samoobslužných klientskych služieb
-klient pracuje v bezpečnom a diskrétnom prostredí
-nepracuje v strese (rieši svoje potreby pohodlne, vlastným tempom)
-má k dispozícii všetky dostupné informácie, ktoré potrebuje:  obrazové, zvukové, aj tlačové » má vysoké pohodlie pri práci s údajmi – klient pracuje buď úplne elektronicky alebo si môže vytlačiť to, čo potrebuje
-v prípade potreby môže komunikovať s call asistentom
 

 
Zmodernizovanie „klientského pracoviska“ vašim zákazníkom aj vám, poskytne mnoho výhod.
Existujú dva spôsoby umožňujúce jednoduchú identifikáciu klienta na klientskom zariadení. Prvý spôsob je identifikácia ID kartou prostredníctvom vstavanej alebo externej čítačky čipových kariet. Druhý spôsob je identifikácia pomocou biometrického podpisu, ktorý identifikuje každého klienta, bez nutnosti akýchkoľvek dokumentov - jedinečnosť podpisu klienta je overovaná sofistikovaným softvérom. Podpis má klient vždy so sebou.
 

 

Aktuálne multimediálne prezentácie
» rozšírenie samoobslužných klientskych služieb
» riadený prístup ku klientovi
» zefektívnenie práce tellerov (viac priestoru a času pre osobných alebo VIP klientov
» zníženie prevádzkových nákladov – riadená tlač iba tých dokumentov, ktoré klient potrebuje (napríklad cenník, aktuálna ponuka...)
 
 

 

 

 

 

 

Dokumenty na stiahnutie