Pokladne, s.r.o.

» Ovládacie zariadenie na obsluhu banských strojov a nástrojov

» Štandardný PC – pre pracovnú komunikáciu a evidenciu činností a procesov

» Online komunikačný nástroj pre komunikáciu 

Odolné dotykové riešenia pre bane a ťažobné spoločnosti

 

Baňa je jedným z neštandardných pracovných prostredí, s náročnými podmienkami a špecifickými pravidlami.

Komunikácia a pracovné činnosti prebiehajú elektronicky:

» úspora na papieri - zamestnanec údaje zapisuje priamo do firemnej aplikácie nie do papierovej dokumentácie
» úspora na pracovnom čase - zamestnanec nemusí prepisovať údaje z papiera do elektronickej formy
» šesťkrát nižšia spotreba el. energie ako pri štandardných PC

 

Naše hardvérové riešenia sú ideálne do vlhkého a prašného prostredia ako:

» ovládacie zariadenie na obsluhu banských strojov a nástrojov
» štandardný PC – pre pracovnú komunikáciu (e-maily, interná odborná komunikácia, intranet) nahradenie „papierových“ procesov, evidencia o vykonaných prácach počas pracovnej zmeny, evidencia ťažby, evidencia o zamestnancoch...
» online komunikačný nástroj pre komunikáciu – medzi baníkmi „dole“ a obsluhou na „zemi“ prostredníctvom mikrofónu, reproduktorov, kamery
 

V prípade nehody alebo krízovej situácie to umožní ľahšie vyhodnotenie a riešenie problému ako aj riadenie záchranných prác „zo zeme.“ Aktuálny stav a report je automaticky dostupný vo firemnej aplikácii, čím sa zvyšuje bezpečnosť práce.

Zamestnanec je vždy pripravený a informovaný vďaka rýchlo dostupným informáciám a efektívnej komunikácii.

 

Možnosť využívať v podzemí moderné technológie ako sú počítače a internet, vyžaduje špeciálne požiadavky na zariadenia:
 
» uzavretosť systému s pasívnym chladením
» bez otvorov, bez možnosti prístupu prachu - nedochádza k zaneseniu a strate funkčnosti
» odolnosť voči mechanickému poškodeniu, otrasom, vlhkosti a striekajúcej vode (IP krytie 65/54)
» all-in-one riešenie - počítač, monitor a dotykový panel v jednom
» presné dotykové ovládanie (rezistívny alebo kapacitný panel s funkciou multitouch)
» bezúdržbová nonstop prevádzka s jednoduchým čistením saponátmi
» minimálna poruchovosť
» dlhodobá životnosť (cca 50 tis. hodín)
» široké možnosti uchytenia na stôl, stenu alebo kioskové riešenie