Pokladne, s.r.o.

Prepojovací kábel pre prepojenie pokladnice Euro 500 a váh - CAS,  ACS, T-scale.