Pokladne, s.r.o.

Prepojovací káblel pre prepojenie pokladnice Euro 2100 a váh OHAUS.